Αναβολή μαθημάτων "ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" με την κα Τσιλιγιάννη από 15 έως 17 Απριλίου 2019

 Τα μαθήματα ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ με την κα Τσιλιγιάννη δε θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 έως την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, για λόγους υγείας.

Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων θα πραγματοποηθούν μετά το Πάσχα.