Αναβολή μαθημάτων με τον κ. Κυπριωτέλη

Τα μαθήματα με τον κ. Κυπριωτέλη δε θα πραγματοποιηθούν από 19/04/2018 έως και 24/04/2018.

Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα παραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.