Αναβολή μαθημάτων με τον κ.Μηλιτσόπουλο στις 14 και 15 Νοεμβρίου

Τα μαθήματα με τον κ.Μηλιτσόπουλο δε θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 για λόγους υγείας