Αναβολή μαθήματος ΚΛΑΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ με τον κ.Κάκκο

Το μάθημα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (ΑΠ) της Δευτέρας 14/5/2018 αναβάλλεται. Η αναπλήρωσή του θα οριστεί με νεότερη ανακοίνωση.

 Ο διδάσκων Χρήστος Κάκκος