Αναβολή μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ λόγω τεχννικού προβλήματος

Το μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ με τον κ.Μηλιτσόπουλο δε θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαϊου 2020 μέχρι τις 12:00 λόγω τεχνικού προβλήματος.