Διακοπή μαθημάτων από την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 έως και την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα μαθήματα διακόπτονται από την Πέμπτη  07-03-2019 έως και την Τρίτη 12-03-2019.