Διδασκαλία μαθημάτων Διεθνείς Ευρωπαϊκοί Θεσμοί & Εργατικό Δίκαιο-ΜS Teams

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι έχουν δημιουργηθεί σελίδες για τα μαθήματα Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Εργατικό Δίκαιο στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “E-course” ( ecourse.uoi.gr )

Πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν όλοι οι φοιτητές οι οποίοι θα δηλώσουν τα συγκεκριμένα μαθήματα με αυτοεγγραφή, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Πρυτανεία. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να αναζητήσουν στις σχετικές ανακοινώσεις στο E-course τους συνδέσμους για τη συμμετοχή τους μέσω TEAMS στις διαλέξεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναγράφεται , αρχής γενομένης από τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

 Η διδάσκουσα   Παρασκευή Παππά