Διδασκαλία μαθημάτων ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΕΣ-ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ μέσω πλατφόρμας ΜS TEAMS

Από Σήμερα, 23/3/2020 έχουν ξεκινήσει κανονικά τα μαθήματα του κ. Διακομιχάλη ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΕΣ-ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ μέσω της πλατφόρμας TEAMS.

 

Τα Μαθήματα θα διεξάγονται τις μέρες και τις ώρες που αναφέρονται στο Πρόγραμμα (εκτός της Τετάρτης που δεν θα γίνουν λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου).

 

Το πρώτο μάθημα ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ πραγματοποιήθηκε σήμερα με απόλυτη επιτυχία. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να συμμετάσχουν στα μαθήματα.

 

Ο διδάσκων

 

Μιχαήλ Διακομιχάλης