Διδασκαλία μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας ΜS Teams : 1. ΔΙΕΘΝΉ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ & 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΆ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΊΑ)

 

Θέμα : Διδασκαλία μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας ΜS Teams :

 1. ΔΙΕΘΝΉ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ &

 2.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΆ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΊΑ)

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην εφαρμογή MS Teams δημιουργήθηκαν οι ομάδες (ηλεκτρονικές τάξεις)  των παρακάτω μαθημάτων

 

1.     (801) ΔΙΕΘΝΉ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ (IAS/IFRS)- Έναρξη, Πέμπτη 26/03/2020 (11:15)

2.     (606) ΛΟΓΙΣΤΙΚΆ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΊΑ) - Έναρξη,  Πέμπτη 26/03/2020 (13:15)

 

Στην εφαρμογή "ημερολόγιο¨ του MS Teams έχουν ανακοινωθεί και προγραμματιστεί οι σχετικές ημερομηνίες και ώρες  (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα).

Σχετική ανακοίνωση με σχετικές οδηγίες έχει  αναρτηθεί στο e class του τμήματος (http://accfin.teiep.gr/eclass/) για κάθε μάθημα.

 

 

                                                                                                              ο Διδάσκων

                                                                                                             Ευάγγελος Χύτης