Διδασκαλία μαθήματος ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ μέσω της πλατφόρμας MS Teams

Η έναρξη του εξ΄αποστάσεως μαθήματος «Αγορές χρήματος και κεφαλαίου» (θεωρία και εργαστήρια-συμπεριλαμβανομένων αυτών τα οποία διδάσκει ο κ. Παπαζαχαρίας) είναι την Πέμπτη  26 Μαρτίου 2020, γίνεται μέσω MSTeams, και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.  Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία (αναπληρώσεις κτλ) αναρτάται στο eclass. Ο Διδάσκων Ι.Σωτηρόπουλος