Διδασκαλία μαθήματος ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ μέσω της πλατφόρμας MS Teams

Στην πλατφόρμα του Ms Teams έχει δημιουργηθεί ομάδα με τίτλο "ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2019-2020" για τη διενέργεια εξ' αποστάσεως μαθημάτων.

 

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 26/03/2020 όπως ορίζει η απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου την ίδια ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.