Διδασκαλία μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ & ΧΡΗΜ.ΠΡΟΪΟΝΤΑ μέσω της πλατφόρμας MS Teams

Σας ενημερώνω ότι δημιουργήθηκε η ομάδα (ηλεκτρονική τάξη) του μαθήματος “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ”.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση του Microsoft Teams θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 30/03/2020 και θα ακολουθεί τον προγραμματισμό σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος, δηλαδή κάθε :

  • Δευτέρα 11:00-13:00,
  • Τρίτη       11.00-13:00

Οδηγίες για την εγγραφή του φοιτητή στην ομάδα του μαθήματος δίνονται σε σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass στο μάθημα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

 

Ο Διδάσκων

 

Γιώργος Κόλιας