Διδασκαλία μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ μέσω της πλατφόρμας MS Teams

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήθηκε η ομάδα (ηλεκτρονική τάξη) του μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος με τη χρήση του Microsoft Teams θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 26/03/2020 (όπως προκύπτει από την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την έναρξη των μαθημάτων μετά τις 26/3/2020 και την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος του Τμήματος).

  • Πέμπτη 9:00-11:00,
  • Παρασκευή 09:00-11:00

Οδηγίες για την εγγραφή του φοιτητή στην ομάδα του μαθήματος δίνονται σε σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass στο μάθημα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ.

 

Ο Διδάσκων

Ευστράτιος Κυπριωτέλης