Διδασκαλία μαθήματος ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ μέσω της πλατφόρμας ΜS Teams

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

 Σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήθηκε η ομάδα (ηλεκτρονική τάξη) του μαθήματος ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση του Microsoft Teams θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 27/03/2020 (όπως προκύπτει από την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την έναρξη των μαθημάτων μετά τις 26/3/2020 και την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος του Τμήματος).

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα το μάθημα ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ διδάσκεται ως εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ: 13:00 – 15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:00 – 14:00

Οδηγίες για την εγγραφή των φοιτητών στην ομάδα του μαθήματος δίνονται σε σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class στο μάθημα ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.

Μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στο f.tatsi@uoi.gr

 H Διδάσκουσα,

Φωτεινή Τάτση