Διδασκαλία μαθήματος ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ μέσω της πλατφόρμας MS Teams

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήθηκε η ομάδα (ηλεκτρονική τάξη) του μαθήματος ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος με τη χρήση του Microsoft Teams θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 30/03/2020 (όπως προκύπτει από την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την έναρξη των μαθημάτων μετά τις 26/3/2020 και την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος του Τμήματος).

Επομένως, ισχύουν τα εργαστήρια του μαθήματος ακριβώς όπως αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος,  δηλαδή

  • Τμήμα 1: έναρξη Δευτέρα 10:00,
  • Τμήμα 2:  έναρξη Δευτέρα 13:00
  • Τμήμα 3: έναρξη Τρίτη 10:00

και η Θεωρία του μαθήματος: έναρξη Τρίτη 13:00

Οδηγίες για την εγγραφή του φοιτητή στην ομάδα του μαθήματος δίνονται σε σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass στο μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.

 

 H Διδάσκουσα

 

Ειρήνη Τριάρχη