Διδασκαλία μαθήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ μέσω της πλατφόρμας ΜS Teams

Σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήθηκε η ομάδα (ηλεκτρονική τάξη) του μαθήματος Στατιστική Επιχειρήσεων.

Οι διαλέξεις του μαθήματος Στατιστική Επιχειρήσεων θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος (ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00 – 13:00, ΠΕΜΠΤΗ 11:00 – 13:00).

Έναρξη εξ αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος Στατιστική Επιχειρήσεων: ΠΕΜΠΤΗ 26/03/2020, 11:00 (σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου).

Αναρτήθηκε η ενημέρωση - σχετική ανακοίνωση στο eclass του μαθήματος.

 

Για εγγραφή φοιτητή στην ομάδα (Team) του μαθήματος απαιτείται χρήση του ΚΩΔΙΚΟΥ rsx3acs

Για συμμετοχή και παρακολούθηση των προγραμματισμένων διαλέξεων του μαθήματος διαδικτυακά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω σύνδεσμος της ομάδας του μαθήματος που έχει αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa1f063274c93484cbf56add479e4a43d%40thread.tacv2/conversations?groupId=92553385-51d7-4e34-b43e-1693610af1b9&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

 

Ο Διδάσκων

 

Ι.Γκανάς