Διδασκαλία του μαθήματος ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ)

Η θεωρία του μαθήματος ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ θα διδάσκεται από 1η Μαρτίου 2021 με τον κ. Αναγνωστάκη, την ίδια ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00-18:00.