Διδασκαλία του μαθήματος «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ» μέσω της πλατφόρμας Ms Teams

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ»

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ms Teams

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν δημιουργηθεί 2 ομάδες (ηλεκτρονικές τάξεις) του μαθήματος  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ.

1) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ

2) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΤΜΗΜΑ 

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα το μάθημα της ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ με τον κ.Αρνή διδάσκεται ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ : 10:00 – 13:00 , ΘΕΩΡΙΑ

ΤΡΙΤΗ      : 09:00 – 12:00 , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΤΜΗΜΑ

 

 

3) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

Πρόγραμμα Διδασκαλίας  :Τρίτη 10:00-13:00, Πέμπτη 12:00-15:00 και Παρασκευή 12:00-15:00

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7193f69ef53644c689f16b2fcac05d27%40thread.tacv2/conversations?groupId=7f09893f-6f59-48db-ae32-77010d95ab49&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση του Microsoft Teams θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 30/03/2020, όπως προκύπτει από την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, για την έναρξη των μαθημάτων από τις 26/3/2020 και την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος του Τμήματος.

 

Οδηγίες για την εγγραφή του φοιτητή στην ομάδα του μαθήματος δίνονται σε σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e - class στο μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ.

 

Οι Διδάσκοντες

Νικόλαος Αρνής

Μιλτιάδης Παππάς