Δήλωση Εργασίας για το μάθημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ μέχρι 7 Μαρτίου 2018

Τελευταία προθεσμία για τη δήλωση εργασίας στα πλαίσια του μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 στις 09:00π.μ.

Την Τρίτη 27/02/2018 και την Τετάρτη 28/02/2018 στις 09:00 π.μ. θα δοθούν εργασίες στους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑ.