Δήλωση για την εξέταση των μαθημάτων μέσω MS Teams :ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Θ),(Ε) ,Φορολογία Επιχειρήσεων, Λογ.Πληρ.Συστήματα (Θ)(Ε)

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε