Δωρεάν Σίτιση- Έναρξη Υποβολής Aιτήσεων και δικαιολογητικά (αφορά όλους τους φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εκτός από τους νεοεισερχόμενους πρωτοετείς)

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε