Εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

 

Οι εγγραφές (δηλώσεις προτίμησης) στα εργαστήρια του μαθήματος  θα γίνουν την Τρίτη 20/02/2018, (09.00 -11.00) στο Εργαστήριο Ε1.

Στο απογευματινό τμήμα (Δευτέρα 14.15) θα έχουν προτεραιότητα Εργαζόμενοι και φοιτητές σε Πρακτική Άσκηση. Οι ενδιαφερόμενοι για το τμήμα αυτό μπορούν να στείλουν την προτίμησή/δήλωση τους με  e mail στο  ehytis@teiep.gr

και Θέμα : ΛΠΣ (Ε)  ΔΕΥΤ_ΑΠ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΑΜ .

Η τελική κατανομή σε τμήματα θα γίνει από τους διδάσκοντες.