Εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Τμήμα ΛΟ.ΧΡΗ. στην Πρέβεζα