Έναρξη αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης για το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

Υποβολή αιτήσεων για έναρξη Πρακτικής Άσκησης: Από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 4/16-02-2017 Συνέλευση του τμήματος οι προϋποθέσεις για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης που θα ισχύουν από το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018 είναι οι παρακάτω:

Ο φοιτητής πρέπει:

1. να έχει συμπληρώσει εκατόν εξήντα (160) διδακτικές μονάδες,

2. να βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο  και άνω

3. να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω μαθήματα:

α) ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

γ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ή ΙΙ

 

Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/332/22-01-86 του Υπουργού Παιδείας, καθιερώνονται δυο συγκεκριμένες περίοδοι Πρακτικής Άσκησης.

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση, σε καθορισμένες θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, θα διεξάγεται πλέον μόνο σε δύο συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που είναι: για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Φεβρουάριο, από 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Ιούνιο, από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.

 

Υποχρεώσεις φοιτητή και αναλυτικά βήματα για την έναρξη της Π.Α.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη γραμματεία του τμήματος:

2682050560