Έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων:ΕΛΛ.ΛΟΓ.ΠΡΟΤΥΠΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓ.ΣΧΕΣΕΙΣ

Από 4 Νοεμβρίου 2019 -Έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων :

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ με τον κ. Δ.Παπαζαχαρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ με την κ. Φ.Τάτση