Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ από Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

Το μάθημα ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ θα διδάσκεται από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 με τον κ. Δ. Παπαζαχαρία.

Ο κωδικός του μαθήματος στην πλατφόρμα Ms Teams είναι : t4egb0u.

Πρόγραμμα μαθημάτων Ζ' Εξαμήνου