Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος Λογιστική Εταιρειών.

 

Τα μαθήματα στη Θεωρία και το Εργαστήριο στη Λογιστική Εταιρειών θα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας του MS Teams, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 16:00 έως τις 19:00, με έναρξη την Τετάρτη 11/11/2020. Οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στην ομάδα του MS Teams «Λογιστική Εταιρειών Θεωρία 2020-2021» με κωδικό «8ha0agp» και «Λογιστική Εταιρειών Εργαστήριο 2020-2021» με κωδικό «zn390xf».

 

                                                               Ο διδάσκων

                                                               Στέργιος Τάσιος