Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ από 19 Νοεμβρίου 2020

Το μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ θα διδάσκεται από την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 με την κα Φ.Τάτση.

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε

Πρόγραμμα μαθημάτων Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ