Έναρξη υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση και υποβολής δικαιολογητικών για την πρακτική μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στο https://dasta.teiep.gr/έχουν αναρτηθεί ανακοινώσεις για την έναρξη  υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης και για την υποβολή των δικαιολογητικών για Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ