Ενεργοποίηση Ιδρυματικού Λογαριασμού Πρωτοετών Φοιτητών [Απόκτηση κωδικών πρόσβασης στις Υπηρεσίες (Πάσο, φοιτητολόγιο..)]

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε

Ενεργοποίηση Λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας  https://uregister.uoi.gr

  1. Φοιτητολόγιο: https://classweb.uoi.gr
  2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: email.uoi.gr.Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργείται αυτόματα είναι της μορφής username@uoi.gr (όπου username το όνομα χρήστη του Ιδρυματικού Λογαριασμού που ενεργοποιήσατε).
  3. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας: https://academicid.minedu.gov.gr
  4. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ): https://eudoxus.gr