Επαναληπτικό μάθημα στα ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 στις 10:00π.μ. θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα στα πλαίσια του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Η διδάσκουσα

 

Τσιλιγιάννη Κωνσταντίνα