Επιτυχόντες Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 1/15-01-2019 Προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εγκρίθηκε ο Πίνακας των επιτυχόντων στις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

 

Οι εγγραφές για το Β' Εξάμηνο ακαδ.έτους 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν από 11/02/2019 έως 18/02/2019 με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών στη γραμματεία του τμήματος:

1. Αίτηση

2. Υπεύθυνη Δήλωση 1

3. Υπεύθυνη Δήλωση 2

4. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)

 

Όποιος επιθυμεί να υποβάλει Aίτηση για απαλλαγή από μαθήματα  θα πρέπει να καταθέσει την αίτηση αποκλειστικά μέσα στην ίδια προθεσμία (από 11/02/2019 έως 18/02/2019), συνοδευόμενη υποχρεωτικά από Αναλυτική Βαθμολογία και το αντίστοιχο περίγραμμα ύλης των μαθημάτων από την προηγούμενη σχολή.

Πρόγραμμα Σπουδών τμήματος

Περίγραμμα Μαθημάτων