Έρευνα για την Αναγνωρισιμότητα του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Στα πλαίσια της 1ης Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, η εταιρεία ADVICE ως ανάδοχος του έργου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου, διεξάγει έρευνα για την αναγνωρισιμότητα  του ΕΣΠΑ και του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος  2014-2020.

Επιστολή Περιφερειάρχη Ηπείρου

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 5 λεπτά. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το ερωτηματολόγιο το οποίο μπορείτε να προωθήσετε σε ηλεκτρονική μορφή: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi9XZWq0U-_PdivbNy8w9BfcAge4qu7xgwAdCXdAUDpqjKfg/viewform?usp=sf_link