Ημερομηνίες Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2019-2020

 

Πρέβεζα, 19 Νοεμβρίου 2019

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις  του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα διεξαχθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες ως εξής :

 

  • Διοικητική των επιχειρήσεων     :Τρίτη 10/12/2019 και ώρα 10:00 π.μ.
  • Μικροοικονομική                          :Τετάρτη  11/12/2019 και ώρα 10:00 π.μ.
  • Μαθηματικά για Οικονομολόγους :Πέμπτη 12/12/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται μισή ώρα νωρίτερα με την αστυνομική τους ταυτότητα.

Σύμφωνα με το υπ’αρ.3185/16-12-2013 ΦΕΚ τεύχος Β’

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα.

Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό [12% Χ 265(αριθμός εισακτέων) = 32].

Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο τμήμα ως υπεράριθμων.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4485/2017 :

Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα.