Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. Διευκρινίσεις για τους απόφοιτους του τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κης του πρώην ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε

Αίτηση

 

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 1/31-10-2018 Απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και τα άρθρα 1 παρ. 1 και 5 παρ.7 του Ν.4559/3-08-2018:

  • Oι επιτυχόντες των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Ακαδ. Έτους 2018-2019 εγγράφονται στο Β' Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019, παρακολουθούν το τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ και θα έχουν τη δυνατότητα (άρθρο 5 παρ. 5 Ν 4559/2018) εφόσον εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου μαθήματα, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του νέου τμήματος του Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
  • απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα υποβάλουν αίτηση για Κατατακτήριες Εξετάσεις το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 όταν δηλαδή θα αρχίσει και η εκπαιδευτική λειτουργία του τμήματος (άρθρο 3, παρ.2 Ν. 4559/2018) με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου.