Κατάταξη φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης των επιλεγέντων φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

 

 

Η Τμηματική Υπεύθυνη ERASMUS

 

Παρασκευή Παππά 

Υπηρετούσα Λέκτορας