ΝΕΑ Ανακοίνωση για τα μάθηματα με τον κ.Κυπριωτέλη

Τα μαθήματα με τον κ.Κυπριωτέλη δε θα πραγματοποιηθούν  Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019,  Πέμπτη 7 Nοεμβρίου 2019 και Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

Οι ημερομηνίες αναπλήρωσης των μαθημάτων θα αναρτηθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

 

Ο Διδάσκων

 

Κυπριωτέλης Ευστράτιος