Νέα τμήματα εργαστηρίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Από τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 θα ισχύουν τα παρακάτω τμήματα για το Εργαστήριο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ :

Δευτέρα  9:00-12:00, τμήμα 1 με τον κ.Θ.Κιτσαντά

Τρίτη 17:00-20:00, τμήμα 2 με τον κ. Αθ. Σύψα

Τετάρτη 9:00-12:00, τμήμα 3 με τον κ. Θ.Κιτσαντά