Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Η ορκωμοσία των αποφοίτων του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 12:00, στο αμφιθέατρο ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ του τμήματος. 

Οι απόφοιτοι θα πρέπει να παρευρίσκονται μία ώρα νωρίτερα στη γραμματεία για την παραλαβή του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας.

Κατάσταση πτυχιούχων