Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμ. Εξαμ. 2019-2020-Αλλαγές στο Ε και Ζ εξ.-Από 18 Νοεμβρίου 2019

 

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2019 

Από 4 Νοεμβρίου 2019 -Έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων :

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ με τον κ. Δ.Παπαζαχαρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ με την κ. Φ.Τάτση

Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του τμήματος για να ενημερώνονται έγκαιρα για αλλαγές που θα πραγματοποιούνται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων.

ΈΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Α' Εξαμήνου Πανεπιστημιακού Τμήματος- (Εισακτέοι το Ακαδ.Έτος 2019-2020)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων - Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ  (Εισακτέοι Ακαδ. Έτους < και = 2018-2019)

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Αλλαγές στο πρόγραμμα ισχύουν από 4/11/2019

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ Αλλαγές στο πρόγραμμα ισχύουν από 4/11/2019

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ- Αλλαγές στο πρόγραμμα ισχύουν από 29/10/2019