ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ -Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- Κινητικότητα φοιτητών για ΣΠΟΥΔΕΣ στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος ERASMUS

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί ΠΑΡΑΤΑΣΗ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-  Κινητικότητα φοιτητών για ΣΠΟΥΔΕΣ στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος ERASMUS+, για το ακαδημαικό έτος 2018-19, και τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία, στην ιστοσελίδα (http://erasmus.teiep.gr) και το facebook https://www.facebook.com/Erasmus-Office-TEI-of-Epirus-1378753699050818/ του Γραφείου Erasmus.  

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή έως την Παρασκευή 23/03/2018. 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου να συμμετέχουν στη δράση κινητικότητας για σπουδές στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ την αίτησή τους και στη συνέχεια να την καταθέσουν σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή έως την Παρασκευή 23/03/2018  , στο Γραφείο Erasmus (erasmus@teiep.gr) προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση

2) Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας από τη γραμματεία του τμήματος τους, στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσή της, ο συνολικός αριθμός ECTS που έχουν εξεταστεί με επιτυχία και ο μέσος όρος βαθμολογίας

3) Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών

4) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Δείτε την πρόσκληση, την αίτηση και το  αρχείο με τις προσφερόμενες θέσεις στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Erasmus (τηλ.: 26810 50544, e – mail: erasmus@teiep.gr)