ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας των Δηλώσεων Μαθημάτων έως 8 Νοεμβρίου 2020

Παρατείνεται η προθεσμία για τη δήλωση μαθημάτων μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2020

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τις δηλώσεις μαθημάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Θα πρέπει να οριστικοποιήσετε τη δήλωση μαθημάτων για να υποβληθεί επίσημα στη γραμματεία. Αν δεν πατήσετε οριστικοποίηση η δήλωση μαθημάτων δεν εμφανίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα της γραμματείας. 

2. Υπολογίζετε με ακρίβεια τις συνολικές διδακτικές ώρες των μαθημάτων οι οποίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις σαράντα (40) ώρες.

3. Δηλώνετε πρώτα τα μαθήματα που οφείλετε από μικρότερα εξάμηνα και στη συνέχεια τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.

 

Πρόγραμμα Σπουδών 2019 (Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

Πρόγραμμα Σπουδών 2017 (Τ.Ε.Ι.)