Παρουσιάσεις εργασιών στα πλαίσια των μαθημάτων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ με τον κ. Γκίκα

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» είναι οι σελ. 327-415 από το βιβλίο Γκίκας, Γ., Χυζ, Α. (2017) Χρήμα και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Εκδόσεις Broken Hill, 2η έκδοση

 

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την εργασία τους  στο μάθημα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ καλούνται να την παρουσιάσουν στις παρακάτω ημερομηνίες:

Πέμπτη 7/12/2017,  ώρα 10.00

Παρασκευή 8/12/2017, ώρα 10.00

Τετάρτη 13/12/2017, ώρα 12.00

Παρασκευή 15/12/2017,ώρα 10.00

 

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την εργασία τους  στο μάθημα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ  καλούνται να την παρουσιάσουν στις παρακάτω ημερομηνίες:

Τετάρτη 6/12/2017,  ώρα 10.00

Τετάρτη 13/12/2017, ώρα 10.00

Τετάρτη 20/12/2017,ώρα 10.00