Παρουσιάσεις εργασιών στα πλαίσια του Σεμιναρίου Τελειοφοίτων

Οι παρουσιάσεις των εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ θα πραγματοποιηθούν την

Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 και την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 και ώρες από 09:00 π.μ. έως 12:00 μ. και

την Τρίτη 14 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρες από 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.

 

Ο Διδάσκων

 

Χαρίλαος Ναξάκης