Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εξεταστικής (Τα μαθήματα που είχαν προγραμματισθεί για τις 30 /01/ 2020 μεταφέρθηκαν στις 5/02/2020)

Η εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ», θα είναι προφορική. Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 17/09-12-2019 Συνέλευση του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές επί πτυχίω (από 9ο εξάμηνο και άνω) που έχουν περατώσει την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν στην εξεταστική περίοδο του Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί κάποιος στα μαθήματα αυτά είναι να τα έχει δηλώσει και να τα έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις αντιστοιχίσεις των παλαιών προγραμμάτων σπουδών με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών http://accfin.teiep.gr/programma-spoydon-tmimatos-perigramma-ylis