Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Ms Teams

Στα μαθήματα που αναγράφεται ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ εξετάζονται ΜΟΝΟ οι φοιτητές που είναι από 9ο εξάμηνο και πάνω. 

[Oι φοιτητές επί πτυχίω (από 9ο εξάμηνο και άνω) που έχουν περατώσει την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, μπορούν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί κάποιος στα μαθήματα αυτά είναι να τα έχει δηλώσει και να τα έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν.]

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να συμμετέχει ο φοιτητής στις προφορικές εξετάσεις ή στα τεστ/ assignments μέσω της πλατφόρμας Ms Teams ή μέσω πλατφόρμας ecourse, θα πρέπει υποχρεωτικά να  έχει μαζί του Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ή Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και να χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης κάμερα και μικρόφωνο για να γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων του. Η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων είναι ευθύνη του κάθε διδάσκοντα.

Οδηγίες εγγραφής στο Ms Teams

Οδηγίες εγγραφής στο ecourse : http://ecourse.uoi.gr/

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Οι φοιτητές που δε θα ακολουθήσουν τις παραπάνω ενέργειες δε θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην εξεταστική.
  • Οι επί πτυχίω φοιτητές (από 9ο εξάμηνο και άνω) θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αποστείλουν email στους καθηγητές για να δηλώσουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα που οφείλουν. [πατήστε εδώ για να δείτε τα email των καθηγητών)