Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να συμμετέχει ο φοιτητής στις προφορικές εξετάσεις ή στα τεστ/ assignments μέσω της πλατφόρμας Ms Teams ή μέσω πλατφόρμας ecourse, θα πρέπει υποχρεωτικά να  έχει μαζί του Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ή Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και να χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης κάμερα και μικρόφωνο για να γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων του. Η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων είναι ευθύνη του κάθε διδάσκοντα.

Στα μαθήματα που αναγράφεται ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ εξετάζονται ΜΟΝΟ οι φοιτητές που είναι από 9ο εξάμηνο και πάνω. 

[Oι φοιτητές επί πτυχίω (από 9ο εξάμηνο και άνω) που έχουν περατώσει την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, μπορούν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί κάποιος στα μαθήματα αυτά είναι να τα έχει δηλώσει και να τα έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν.]

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις αντιστοιχίσεις των παλαιών προγραμμάτων σπουδών με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών http://accfin.teiep.gr/programma-spoydon-tmimatos-perigramma-ylis