Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020-Όλα τα μαθήματα θα εξεταστούν εξ αποστάσεως

 

 

Παρακαλούμε τους φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των διδασκόντων στο eclass καθώς και τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του τμήματος.