Τροποποίηση-συμπλήρωση της απόφασης προκήρυξης των εκλογών για την ανά- δειξη Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο της τροποποίησης-συμπλήρωσης της απόφασης προκήρυξης των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε

 

Αίτηση