Προκήρυξη για ανάθεση διδακτικού έργου σε έκτακτο Ε.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018